Dla wspólnot

Administrowanie i zarządzanie to czynności o różnym zakresie obowiązków.

Pakiet oferowanych usług będzie zatem dostosowany do potrzeb Państwa wspólnoty i nieruchomości.

Nasz personel wypełnia – z dużym zaangażowaniem – wszystkie obowiązki zarządcy lub administratora.

W ramach obsługi administracyjnej proponujemy:

 • ewidencjonowanie przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji,
 • negocjowanie i zawieranie umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi wodę, prąd, gaz, internet, linie telefoniczne i inne media, a także świadczącymi usługi konserwatorskie i porządkowe,
 • przedstawianie sprawozdań finansowych,
 • organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • aktualizowanie ewidencji lokali i ich właścicieli,
 • sprawowanie bieżącej kontroli umów i rozliczeń, w tym indywidualnych z właścicielami lokali,
 • nadzorowanie firm wykonujących usługi na rzecz wspólnoty,
 • świadczymy inne działania ustalone ze wspólnotą.

W ramach obsługi technicznej proponujemy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej,
 • utrzymanie czystości i pielęgnowanie zieleni,
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych,
 • usuwanie skutków awarii,
 • wykonywanie bieżących napraw,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń,
 • kontrolę prawidłowego użytkowania nieruchomości,
 • wykonywanie planów remontów i konserwacji
 • i wiele innych, ustalonych z Państwem usług.