Cennik

Łobzowskie SN to firma przyjazna, kontaktowa i elastyczna.

Zapewniamy dużą dowolność w formułowaniu zasad współpracy. Dotyczy to także cennika.

Ceny obsługi dostosowujemy do zakresu obowiązków wynikających z podpisanej z Państwem umowy.

Będą się one zatem niemal za każdym razem różnić.

Koszt obsługi uzależniony jest od wielkości budynków, zakresu obowiązków czy liczebności mieszkańców i ustalany jest indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu